5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253
5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253

$399,999

5615 Bonham Path, San Antonio, TX, 78253

ACTIVE